PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa jest poprzedzona etapem konsultacji.

Konsultacje są wstępną formą diagnozy. Służą ustaleniu, na czym polega problem danej osoby i jak wpływa na jej codzienne życie. Na tym etapie określa się również potrzeby oraz oczekiwania osoby zgłaszającej się po pomoc. Terapeuta informuje pacjenta o możliwych formach pomocy adekwatnych do jego sytuacji. Jeżeli jest wskazane podjęcie psychoterapii grupowej a dana osoba jest nią zainteresowana, omawiany jest zakres i cel pracy terapeutycznej oraz zasady dalszej współpracy. Konsultacje trwają od 1-4 spotkań.

psychoterapia grupowa w Gdańsku

Podczas sesji grupowych można zaobserwować i doświadczyć trudności, które pojawiają się w kontaktach z ludźmi w codziennym życiu. Grupa daje możliwość obserwowania jakie mamy wzorce budowania relacji oraz które ich elementy są źródłem naszej frustracji, cierpienia i utrudniają tworzenie satysfakcjonujących związków z ludźmi. Uczestnicy grupy dzielą się swoimi myślami, przeżyciami i w bezpiecznych warunkach udzielają sobie informacji zwrotnych. Informacje uzyskane od innych członków grupy pozwalają zobaczyć i zrozumieć jak jesteśmy odbierani przez osoby z naszego otoczenia oraz korygować określone, nieadaptacyjne zachowania. Terapia grupowa to dynamiczna i bardziej intensywna forma terapii niż psychoterapia indywidualna. Pozwala w stosunkowo krótkim czasie wypracować trwałe i znaczące zmiany.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania terapii jest ustalany przed rozpoczęciem grupy.

Cena: 120zł/2 godziny zegarowe