PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Konsultacje są wstępną formą diagnozy. Służą ustaleniu, na czym polega problem danej osoby i jak wpływa na jej codzienne życie. Na tym etapie określa się również potrzeby oraz oczekiwania osoby zgłaszającej się po pomoc. Terapeuta informuje pacjenta o możliwych formach pomocy adekwatnych do jego sytuacji. Jeżeli jest wskazane podjęcie psychoterapii a dana osoba jest nią zainteresowana, omawiany jest zakres i cel pracy terapeutycznej oraz zasady dalszej współpracy. Konsultacje trwają od 1-5 spotkań.

Cena: 120 zł/50 minut

mózg i serce

Psychoterapia indywidualna to szczególny rodzaj spotkań. Ich celem jest ogólna poprawa funkcjonowania i wprowadzenie zmian w zakresie zgłaszanych trudności. Rozmowy z terapeutą różnią się od typowych, codziennych rozmów. Terapeuta prowadzi spotkania w taki sposób, aby umożliwić pacjentowi odkrywanie jego ograniczeń i zasobów, a co za tym idzie lepsze poznanie i zrozumienie siebie. Sesje terapeutyczne są miejscem, w którym można w bezpiecznych warunkach mówić o tym, co jest bolesne i przeżywać uczucia z tym związane, bez obawy przed oceną czy niezrozumieniem. Terapeuta towarzyszy pacjentowi i wspiera go na drodze rozwoju. Zadaniem terapii jest uwalnianie potencjału, który z jakiegoś powodu został zablokowany. Tak, byśmy mogli żyć w pełni. W związku z tym, że każdy z nas jest inny, starannie dobieram metody i narzędzia pracy do danej osoby i zgłaszanej przez nią trudności. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Czas trwania terapii jest ustalany indywidualnie.

Cena: 120zł/50 minut